Asbestverwijdering

Via het meldingsformulier van het omgevingsloket vraagt u toestemming voor het verwijderen van asbest.

Asbest is een giftig materiaal. Als het breekt of afbrokkelt komen kankerverwekkende vezels vrij. Deze zijn niet biologisch afbreekbaar.

Asbest zelf verwijderen

U mag alleen zelf asbest verwijderen als particulier in uw eigen woning, tuin en berging en als:

  • het bestaat uit geschroefde hele platen, waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn;
  • de plaatoppervlakte maximaal 35 vierkante meter is;
  • het niet-gelijmde asbest bevattende vloerbedekking is;
  • het asbest bevattende vloertegels zijn;
  • het geen dakleien zijn.

De regels voor het zelf verwijderen van asbest kunt u nalezen in artikel 7 van het Asbestverwijderingsbesluit.

Asbest laten verwijderen

In alle andere gevallen dan hierboven genoemd moet u asbest door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf laten verwijderen. U moet een melding doen in het omgevingsloket.

Toestemming vragen voor asbestverwijdering

Vul het meldingsformulier van het omgevingsloket in. Als particulier moet u minimaal 5 werkdagen van tevoren een ontvankelijke melding indienen. Als er bedrijfsmatig gesloopt wordt dient er minimaal 4 weken van tevoren een ontvankelijke melding gedaan te worden. Als reactie op uw melding krijgt u schriftelijke toestemming. Met deze toestemming kunt u als particulier het verwijderde asbest inleveren.

Na het verwijderen

Nadat u asbesthoudend materiaal hebt verwijderd en verpakt moet u dit:

  • opslaan in een afgesloten ruimte, zodat anderen niet met het asbest in aanraking kunnen komen;
  • gescheiden houden van uw andere afval;
  • zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 1 week) inleveren bij Lagemaat Sloopwerken B.V.

Kosten

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf. Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een fiscale regeling of subsidie.

Melding

U doet uw melding via het omgevingsloket.

Meer informatie