Voorwaarden dropping of georganiseerde wandeltocht

U moet zich tijdens de dropping of georganiseerde wandeltocht aan de de volgende regels houden:

 • Voor het betreden van particuliere terreinen heeft u toestemming van de grondeigenaar nodig;
 • De activiteiten moeten uiterlijk 00.00 uur beëindigd te zijn;
 • Op verzoek van de beheerder van de gemeentebossen of politie moet een afschrift van deze melding getoond worden (per activiteit);
 • Eventuele aanwijzingen van de beheerder van de gemeentebossen en de politie moeten direct opgevolgd worden;
 • De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade toegebracht aan of veroorzaakt door derden, die direct of indirect voorvloeit uit de organisatie van de activiteit;
 • Op grond van de Flora- en Faunawet is het niet toegestaan de aanwezige flora en fauna te verstoren.

Aanvullende regels

Daarnaast gelden voor het gebruik van gemeentelijke bossen de volgende aanvullende regels:

 • De activiteit kan alleen gehouden worden in het bosgebied gelegen tussen de Kooiweg, de Wezeweg en de Schaapskooi;
 • Tijdens de activiteit mag niet afgeweken worden van wegen en paden;
 • In de periode van volle maan kunnen geen activiteiten gepland worden in verband met de jacht;
 • De organisatie moet zorgen voor de veiligheid en begeleiding van de deelnemers;
 • De organisatie moet er op toezien dat de deelnemers zich tijdens de avondactiviteit netjes gedragen, geen gevaar en/of schade veroorzaken en de (nacht)rust in het bos niet verstoren;
 • Minderjarigen moeten onder begeleiding en toezicht van een meerderjarige zijn;
 • Voorwerpen, goederen of markeringen die voor/bij de avondactiviteit zijn gebruikt moeten na afloop direct verwijderd worden, evenals ontstaan afval. Daarnaast mogen markeringen niet worden aangebracht met spijkers, nietjes, punaises en dergelijke;
 • Het is niet toegestaan motorvoertuigen en/of geluidsapparatuur te gebruiken tijdens de avondactiviteiten.

Terug naar de pagina Dropping of georganiseerde wandeltocht melden.