Milieumelding doen

Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten een milieumelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels.

Op de website van de Activiteitenbesluit internetmodule controleert u of u een melding moet doen. Het kan ook zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. 

Kosten

Een milieumelding doen kost niets.

Aanvraag

U doet de milieumelding bij de gemeente waarin uw bedrijf is gevestigd. Voor de melding gebruikt u de Activiteitenbesluit Internet Module.

Activiteitenbesluit Internet Module

Aanpak

Wat u nodig heeft als u de milieumelding doet, ligt aan het soort bedrijf en hoe groot het is. De Activiteitenbesluit Internet Module vertelt het u precies. U kunt de volgende informatie nodig hebben:

  • Een akoestisch rapport.
  • Een bodemonderzoeksrapport.
  • Een geurrapport.
  • Een energierapport.
  • Een plattegrond.
  • Een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht.

Procedure

  • Als u de melding heeft ingediend, beoordeelt de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
  • Bij een niet-complete of –correcte melding ontvangt u een verzoek om de melding aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
  • Als de melding volledig is, ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt de melding bekendgemaakt. De procedure is daarmee afgerond. U moet dan voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Bezwaar & beroep

Tegen een melding Activiteitenbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Tip

Meer informatie over de milieuregels voor uw bedrijf vindt u op Ondernemersplein.nl