Snuffelmarkt

Een snuffelmarkt is een markt

  • in een voor publiek toegankelijk gebouw;
  • waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden.

Wilt u een snuffelmarkt houden? Dan moet u dit  minimaal 4 weken van te voren melden bij de gemeente.

U kunt uw melding online doen Hiervoor heeft u eHerkenning of DigiD nodig.

Wilt u uw melding liever schriftelijk doen? Dan kunt u gebruik maken van het formulier Snuffelmarkt melden (pfd, 48,7Kb).

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden bij het organiseren en houden van een snuffelmartkt:

  • Een snuffelmarkt mag niet op zondag gehouden worden.
  • Een snuffelmarkt moet tussen 08.00 en 21.00 uur plaatsvinden.
  • Een snuffelmarkt moet gehouden worden onder toezicht van de rechthebbende op het pand waar deze in gehouden wordt.
  • De organisator moet zorgdragen voor voldoende parkeergelegenheid.
  • Tijdens de snuffelmarkt moeten aanwijzingen door de politie of ambtenaren van de gemeente Heerde direct opgevolgd worden.