Drank- en Horecawetvergunning aanvragen

Horecabedrijf (commercieel)

Wanneer u alcohol wilt schenken in uw horecabedrijf moet u een drank- en horecavergunning van de gemeente Heerde hebben.

Horecabedrijf (paracommercieel)

Heeft uw vereniging of stichting een recreatieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige doelstelling? Dan is er sprake van een paracommerciële organisatie. Dat betekent dat uw organisatie ook een drank- en horecavergunning van de gemeente Heerde moet hebben.

Voorwaarden

Om alcohol te mogen schenken moet het pand van uw bedrijf of organisatie aan verschillende inrichtingseisen op basis van de Drank- en Horecawet voldoen.

Deze eisen hebben onder andere betrekking op de oppervlakte, de mechanische ventilatie en de toiletten. Daarnaast moeten leidinggevenden aan verschillende eisen voldoen.

De leidinggevenden moeten op basis van de Drank- en Horecawet in het bezit zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank en Horecawet.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet: € 339,35

(prijspeil 2021).

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen is het belangrijk dat deze compleet wordt ingeleverd. Een complete aanvraag bevat de volgende zaken:

Horecabedrijf (commercieel)

 • Ingevuld en ondertekend formulier Model A (pdf, 189Kb), lees ook de toelichting;(pdf,71,7Kb);
 • Ingevulde en ondertekende bijlage bij Model A (pdf, 150Kb), deze dient door alle leidinggevenden te worden ingevuld en ondertekend, lees ook de toelichting (pdf, 44,0Kb);
 • Kopieën van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs) van alle leidinggevenden;
 • Kopieën van de verklaringen van Sociale hygiëne van alle leidinggevenden;
 • Het ingevulde Bibob-vragenformulier (pdf, 45,9Kb) inclusief bijlagen (pdf, 34,8Kb);
 • Kopieën van de arbeidsovereenkomsten van alle leidinggevenden die in loondienst zijn;
 • Kopie van de huurovereenkomst/ koopakte van het pand;
 • Uittreksel Kamer van Koophandel.

Horecabedrijf (paracommercieel)

 • Ingevuld en ondertekend formulier Model B (pdf, 575Kb), lees ook de toelichting (pdf, 55,3Kb);
 • Kopieën van geldige identiteitsbewijzen (paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs) van alle leidinggevenden;
 • Kopieën van de  verklaringen van Sociale hygiëne van alle leidinggevenden;
 • Adresgegevens van alle leidinggevenden;
 • Kopie van de huurovereenkomst/ koopakte van het pand;
 • Uittreksel Kamer van Koophandel;
 • Een bestuursreglement (een model “bestuursreglement alcohol in sportkantines” is op te vragen via gemeente@heerde.nl).