Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld:

 • Veel energie verbruikt;
 • De lucht vervuilt;
 • Geluidsoverlast veroorzaakt;
 • Geuroverlast veroorzaakt.

Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren, diverse zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

Bij de Activiteitenbesluit internetmodule kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft. Soms is het genoeg als u een milieumelding doet bij de gemeente. 

In sommige gevallen moet u een vergunning aanvragen bij de provincie. Als vuistregel kunt u aanhouden dat dit geldt voor RIE-bedrijven en BRZO-bedrijven. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.

Kosten

Een omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen kost niets.

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning voor het milieu aan bij het omgevingsloket.

Aanpak

Wat u nodig heeft als u een omgevingsvergunning voor het milieu aanvraagt, ligt aan het soort bedrijf en hoe groot het is. U kunt de volgende informatie nodig hebben:

 • Een akoestisch rapport.
 • Een bodemonderzoeksrapport.
 • Een geurrapport.
 • Een energierapport.
 • Een plattegrond.
 • Een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht.

Procedure

 • Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het milieu geldt een wettelijke termijn van 6 maanden.
 • Als u de aanvraag heeft ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
 • De gemeente beoordeelt de ingediende aanvullingen.
 • De gemeente stelt een ontwerpvergunning op en publiceert deze. De ontwerpvergunning ligt gedurende 6 weken ter inzage, binnen deze termijn kunnen zienswijzen ingediend worden.
 • De gemeente behandelt eventuele zienswijzen en stelt een definitieve vergunning (ook wel besluit genoemd) op, verstuurt deze naar de aanvrager en publiceert deze.
 • Het besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage, gedurende deze termijn kan beroep ingesteld worden.