Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld:

 • Veel energie verbruikt;
 • De lucht vervuilt;
 • Geluidsoverlast veroorzaakt;
 • Geuroverlast veroorzaakt.

Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren, diverse zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

Via de Activiteitenbesluit internetmodule kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft. Soms is het genoeg als u een milieumelding doet bij de gemeente. 

In sommige gevallen moet u een vergunning aanvragen bij de provincie. Als vuistregel kunt u aanhouden dat dit geldt voor RIE-bedrijven en BRZO-bedrijven. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.

Wat zijn de kosten?

Een omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen kost niets.

U vraagt een vergunning aan via het omgevingsloket

Dat kan via de website die hieronder staat.

Omgevingsloket

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

Wat u nodig heeft als u een omgevingsvergunning voor het milieu aanvraagt, ligt aan het soort bedrijf en hoe groot het is. U kunt de volgende informatie nodig hebben:

 • Een akoestisch rapport.
 • Een bodemonderzoeksrapport.
 • Een geurrapport.
 • Een energierapport.
 • Een plattegrond.
 • Een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij beoordelen de ingediende aanvullingen.
 • Wij stellen een ontwerpvergunning op en publiceren deze. De ontwerpvergunning ligt zes weken ter inzage, binnen deze termijn kunnen zienswijzen ingediend worden.
 • Wij behandelen eventuele zienswijzen en stellen een definitieve vergunning (ook wel besluit genoemd) op.
 • Wij versturen de definitieve vergunning en publiceren deze.
 • Het besluit ligt zes weken ter inzage, tijdens deze termijn kan beroep ingesteld worden.