Slopen van een monument

Wilt u een monument slopen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt ook als u een gebouw binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen. Of als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Aan de vergunning zijn voorschriften voor het verwijderen van asbest verbonden.

Vraag de omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket

Dat kan via de website die hieronder staat.

Omgevingsloket

Wilt u meer weten over de omgevingsvergunning? Lees dan de algemene informatie over de omgevingsvergunning.