Vanwege onderhoudswerkzaamheden is deze website op maandag 12 april uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera). 

Slopen van een monument

Wilt u een monument slopen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt ook als u een gebouw binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen. Of als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Voorwaarden

Aan de vergunning zijn voorschriften voor het verwijderen van asbest verbonden.

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het www.omgevingsloket.nl.

Wilt u meer weten over de omgevingsvergunning? Lees dan de algemene informatie over de omgevingsvergunning.