Slopen van een monument

Wilt u een monument slopen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt ook als u een gebouw binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen. Of als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Aan de vergunning zijn voorschriften voor het verwijderen van asbest verbonden.

Een omgevingsvergunning aanvragen

Kan via het omgevingsloket. U kunt hiervoor de volgende link gebruiken:

Omgevingsloket

Wilt u meer weten over de omgevingsvergunning? Lees dan de algemene informatie over de omgevingsvergunning.