Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Wilt u toch iets regelen? Neem dan contact met ons op. Lees meer in het nieuwsbericht.

Leerplicht

Elk kind vanaf 5 jaar is verplicht om onderwijs te volgen tot en met het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt. Dit heet leerplicht.

Informatie over leerplicht vindt u op de website www.zorgvraagheerde.nl.