Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente is wettelijk verplicht om persoonsgegevens van haar inwoners bij te houden. Die zijn nodig om bijvoorbeeld een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen of om uitkeringen te verstrekken. 

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens over alle inwoners van Heerde. Uw adres en geboortedatum zijn er te vinden, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap. Eigenlijk staat in de BRP ieders administratieve levensloop vermeld. 

Op www.rijksoverheid.nl kunt u bekijken welke organisaties gegevens uit de BRP mogen ontvangen.

Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen.

Er zijn uitzonderingen

Sommige instanties of personen hebben geen wettelijke status van ‘afnemer’, maar moeten toch een wettelijke taak uitvoeren. Bijvoorbeeld advocaten, notarissen en curatoren. Als zij om uw gegevens vragen terwijl uw verzoek tot geheimhouding is geregistreerd, moet de gemeente een afweging maken tussen uw belang en het algemeen belang van de aanvrager.

Daarbij wordt gekeken of de gevraagde gegevens wel nodig zijn voor het doel, of de gegevens niet op een andere manier kunnen worden verkregen en of uw privacy niet onevenredig wordt geschaad. Als de gemeente, ondanks uw verzoek tot geheimhouding, toch van plan is de gegevens te verstrekken, zal dit schriftelijk aan u worden gemeld. U kunt dan eventueel bezwaar maken.

U kunt geheimhouding aanvragen voor

  • uw eigen persoonsgegevens;
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar.

Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen.

Hoe kunt u geheimhouding aanvragen?

Maak gebruik van onderstaand formulier. U kunt het formulier online invullen en versturen. Het aanvragen van geheimhouding is gratis.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Wilt u uw verzoek niet online indienen? Dan kunt u uw verzoek per post doorgeven. Stuur de benodigde documenten (zie 'Meenemen' op naar:

Gemeente Heerde
Postbus 175
8180 AD Heerde

U kunt uw verzoek ook doorgeven op het gemeentekantoor. Dit kan alleen op afspraak.