Verstrekking persoonsgegevens

De gemeente is wettelijk verplicht om persoonsgegevens van haar inwoners bij te houden. Die zijn nodig om bijvoorbeeld een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen of om uitkeringen te verstrekken. 

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens over alle inwoners van Heerde. Uw adres en geboortedatum zijn er te vinden, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap. Eigenlijk staat in de BRP ieders administratieve levensloop vermeld. 

Sommige instanties hebben uw persoonlijke gegevens nodig om hun wettelijke of maatschappelijke taak uit te voeren. Deze instanties worden ‘afnemers’ genoemd. Voor hen kunnen uw gegevens niet geheim gehouden worden. Op www.rijksoverheid.nl kunt u bekijken welke organisaties gegevens uit de BRP mogen ontvangen.

Sommige instanties of personen hebben geen wettelijke status van ‘afnemer’, maar moeten toch een wettelijke taak uitvoeren. Als zij om uw gegevens vragen terwijl uw verzoek tot geheimhouding is geregistreerd, moet de gemeente een afweging maken tussen uw belang en het algemeen belang van de aanvrager. Meer informatie vindt u op de pagina Geheimhouding persoonsgegevens.

Wilt u weten aan welke instanties een overzicht is verstrekt? 

Vraag dan een overzicht van het afgelopen jaar op. U kunt het overzicht online aanvragen.

Overzicht verstrekkingen BRP aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Binnen 5 werkdagen wordt het overzicht naar het adres gestuurd waar u volgens de BRP staat ingeschreven.

U kunt overzicht ook opvragen aan de balie van Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak. Als u aan de balie een overzicht opvraagt, moet u een geldig legitimatiebewijs laten zien.