Vanwege de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden is de website op woensdagavond 25 november vanaf 17.30 uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera). Excuses voor het ongemak.

Ceremonie bij naturalisatie

De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Bent u uitgenodigd om de ceremonie mee te doen? Dan legt u een verklaring van verbondenheid af en krijgt u het besluit van Nederlanderschap. Dit is de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Als u de verklaring van verbondenheid aflegt, belooft u dat u:

  • de vrijheden en rechten respecteert die bij het Nederlanderschap horen
  • de plichten zult vervullen

Het besluit van Nederlanderschap treedt in werking zodra u het in ontvangst neemt tijdens de ceremonie. Als u niet bij de ceremonie bent, wordt u geen Nederlander. Aanwezigheid is daarom verplicht voor mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden.

Elke gemeente organiseert een naturalisatieceremonie op de nationale naturalisatiedag (15 december). Daarnaast mogen gemeenten ook extra ceremoniedagen organiseren op andere dagen in het jaar.

Voorwaarden

U kunt een uitnodiging voor de ceremonie krijgen als u de naturalisatie- of optieprocedure succesvol heeft doorlopen.

Wilt u Nederlander worden? Lees dan ook de informatie op de pagina's 'Nederlandse nationaliteit verkrijgen, naturalisatieprocedure' en 'Nederlandse nationaliteit verkrijgen, optieprocedure'.

Aanpak

De gemeente organiseert de naturalisatieceremonie.