Provinciale subsidie bewonersinitiatieven

Heeft u een plan om de leefbaarheid in uw buurt, wijk of dorp te verbeteren? De provincie Gelderland helpt met subsidie, en de Leefbaarheidsalliantie Gelderland met kosteloos advies!

Subsidie

Wilt u samen met minimaal 4 andere bewoners activiteiten voor een groep buurt-, wijk- of dorpsgenoten organiseren? Bijvoorbeeld samen koken voor ouderen, samen spelen en bewegen, samen vluchtelingen met een verblijfsvergunning helpen bij hun integratie? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 75% van de kosten die u maakt om de activiteiten mogelijk te maken!

Het subsidiebedrag ligt tussen € 10.000 en € 25.000. Zo wil de provincie Gelderland uw leefomgeving beter laten aansluiten bij uw wensen én de verbondenheid tussen mensen versterken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op leefbaarheid.gelderland.nl.