Sport- en beweegakkoord

In de gemeente Heerde richten we ons op de thema’s: vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen. In totaal zijn 32 partijen aangesloten. Zij gaan gezamenlijk enthousiast aan de slag om deze drie thema’s concreet te maken. Er komen onder andere werkgroepen om dit verder uit te werken. Op deze avond waren hoofdzakelijk sportaanbieders aanwezig.

Het doel is om het sport- en beweegakkoord in alle gezamenlijkheid op te pakken met het onderwijs, zorg en welzijn zodat alle maatschappelijke partners en sportaanbieders met elkaar verbonden zijn. Wordt vervolgd.

Sport- en beweegakkoord (pdf, 3,6Mb)