Toetsingskader uitvoeringsbudget sport- en preventieakkoord

De gemeente Heerde heeft uitvoeringsbudget van de Rijksoverheid gekregen. Lokale organisaties en verenigingen kunnen een financiële bijdrage voor een plan of idee aanvragen. Er is een kerngroep ingesteld die zorgt voor de beoordeling van de ingediende plannen en de verdeling en toekenning van het budget. De kerngroep bestaat uit ambtenaren en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Beoordeling en weging

Elk ingediend plan wordt door de kerngroep beoordeeld op basis van de volgende normen.

 • Aansluiting ambitie(s) lokaal sport- en/of preventieakkoord (20 punten)
  • Sluit het initiatief aan bij de ambities uit het lokaal sport- en preventieakkoord?
 • Doelstellingen en resultaten (20 punten)
  • Is inzichtelijk gemaakt welke doelen en resultaten worden bereikt met het plan/idee?
 • Plan van aanpak (15 punten)
  • Hoe concreet is het initiatief uitgewerkt (in activiteiten, acties, projecten, etc.)?
 • De organisatie en uitvoering (10 punten)
  • Wordt inzichtelijk gemaakt hoe de organisatie en uitvoering van het initiatief eruitziet?
 • Samenwerking (15 punten)
  • Welke samen- of meewerkende organisaties of partners zijn betrokken bij het initiatief?
 • Schaalbaarheid (5 punten)
  • Wordt aandacht besteed aan de schaalbaarheid van het project? Ofwel, kan het initiatief bij succes ook elders in de gemeente worden uitgevoerd of worden uitgebreid?
 • Toekomstbestendigheid (10 punten)
  • Wordt omschreven hoe het initiatief na de projectperiode mogelijk zelfstandig kan blijven bestaan?
 • Cofinanciering en financiële borging1 (5 punten)
  • Is aandacht besteed aan cofinanciering (gebruikmaken van andere financiële middelen) en de financiële borging van het initiatief na afloop van het project?

De kerngroep kan beslissen om een kleinere financiële bijdrage beschikbaar te stellen dan is aangevraagd.

Terug naar de hoofdpagina.