Subsidies

  • Subsidiebeleid

    Informatie over de Algemene Subsidieverordening gemeente (ASV), de subsidieregeling en het aanvragen van subsidie.

  • Tijdelijke subsidieregeling Winterfonds

    Heeft uw maatschappelijke organisatie in 2022 te maken heeft gehad met stijgende energieprijzen? En is deze organisatie in de gemeente Heerde? Dan kunt u mogelijk financiële ondersteuning aanvragen bij ons. Dat kan via de tijdelijke subsidieregeling Winterfonds.