Kinderopvang - aanvraag nieuwe vestiging

De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). U moet de aanvraag doen als u de volgende onderneming start:

  • gastouderbureau
  • peuterspeelzaal
  • kinderdagverblijf
  • buitenschoolse opvang

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht.

Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen.

Heeft u een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

Een vestiging moet passen in het geldende bestemmingsplan. Daarnaast is een vergunning nodig voor het brandveilig gebruik van het gebouw.

Kosten

Het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of
buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45,
eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
€ 223,15

Het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel
2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
€ 223,15

Het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid,
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
€ 148,85

(prijspeil 2020)

Melden

U meldt uw gastouderbureau, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang aan bij de gemeente. Gebruik hiervoor het juiste aanvraagformulier.

Wijzigt er iets in uw gegevens? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik hiervoor het juiste wijzigingsformulier.

Kijk voor meer informatie over het starten van kinderopvang in het Stappenplan kindercentrum starten.

Wilt u zien welke kinderopvang is geregistreerd in de gemeente? U kunt via de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen  gratis in het register kijken.

Op de website www.rijksoverheid.nl vindt u de aanvraag- en wijzigingsformulieren.

Meer informatie