Vrijwilligers en mantelzorgers

  • Vrijwilligersverzekering

    Iedere vrijwilliger, die actief is in de gemeente Heerde of voor een organisatie uit de gemeente en iedere mantelzorger, is automatisch en gratis verzekerd.

  • Steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers

    Stip-vrijwilligerswerk is het steunpunt is voor vrijwilligers en mantelzorgers. Iedereen kan hier terecht voor ondersteuning, informatie en advies over vrijwilligerswerk en mantelzorg.

  • Bijstand en vrijwilligerswerk

    Vrijwilligerswerk is werk waarvoor u geen loon krijgt. Veel mensen zijn als vrijwilliger actief in hun omgeving, bijvoorbeeld bij de sportclub, muziekvereniging of ouderenwerk. Vrijwilligerswerk is goed om nieuwe ervaringen en nieuwe mensen te leren kennen. Het is plezierig en dankbaar om te doen. De gemeente ondersteunt en stimuleert vrijwilligerswerk.