Vrijwilligersverzekering

Iedere vrijwilliger, die actief is in de gemeente Heerde of voor een organisatie uit de gemeente en iedere mantelzorger, is automatisch en gratis verzekerd.

De gemeente doet dit uit waardering voor het vele goede werk dat vrijwilligers verrichten. 

Let op: het is belangrijk dat altijd eerst de verzekering van de persoon of vereniging benaderd wordt. Als de verzekering niets uitkeert, kunt u terugvallen op de gemeente.

Kom ik in aanmerking?

De verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Daaronder valt ook mantelzorg. Alle vrijwilligers zijn automatisch verzekerd:

  • Ongeacht hun leeftijd
  • Ook bij eenmalige activiteiten
  • Geen minimum aantal uren
  • Ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten

Inhoud verzekeringspolis

  • Ongevallenverzekering voor vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • Rechtsbijstand voor vrijwilligers
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bekijk de polis (pdf, 14,2Mb)

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie

De verzekering biedt een zeer ruime dekking en er is geen ingewikkelde administratie voor nodig.

Dus iedere vrijwilliger, die actief is in de gemeente of voor een organisatie uit de gemeente of iedere mantelzorger, is automatisch verzekerd. Bijvoorbeeld ook een voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind of familielid dat regelmatig zorg verleent aan een ander.

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking van deze verzekering. Voor hen bestaan speciale regelingen.

Schade… en dan?

In geval van schade kunt u het schadeformulier invullen.

U kunt het volledig ingevulde schadeformulier op onderstaande manieren versturen:

  • per email naar gemeente@heerde.nl of
  • per post naar gemeente Heerde, Accommodatiezaken, Postbus 175, 8180 AD Heerde.

De gemeente zorgt voor registratie en doorzending naar de verzekeringsmaatschappij.