Inrit aanleggen of veranderen

Wanneer u een inrit (of uitrit) wilt aanleggen of veranderen bij uw bedrijf of woning, dan moet u hiervoor een melding indienen bij de gemeente Heerde.

Wanneer u een inrit (of uitrit) wilt aanleggen of veranderen bij uw bedrijf of woning, dan moet u hiervoor een melding indienen bij de gemeente Heerde.

U kunt uw melding online doen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Het is verboden om een inrit aan te leggen of verandering te brengen in een bestaande inrit, als

  • u van tevoren geen melding, inclusief een situatieschets van de gewenste inrit en een foto van de bestaande situatie, heeft gedaan bij het college van de gemeente Heerde;
  • het college van de gemeente Heerde het maken of veranderen van de inrit heeft verboden.

Voorwaarden

In het document met de algemene voorwaarden (pdf, 385KB) staan de voorwaarden beschreven.

Bij het aanleggen van een nieuwe inrit, of het verbreden van een bestaande inrit over een watergang of sloot, moet een duiker worden geplaatst. Om eenheid in de watergangen te creëren hanteert de gemeente Heerde één maat voor de aan te leggen duikers.

Alle nieuw aan te leggen duikers moeten bestaan uit een duiker met een diameter van ''rond 300'' van PVC. Andere duikers zijn, zonder overleg met de gemeente Heerde, niet toegestaan. Er is één uitzondering: wanneer er in de huidige situatie een duiker ligt met een grotere diameter, moet deze diameter worden aangehouden.

Kosten

Voor het indienen van de melding worden geen kosten in rekening gebracht.

Schriftelijk melden

Heeft u geen DigiD of wilt u uw melding liever schriftelijk doen? Dan kunt u gebruik maken van één van onderstaande formulieren:

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en kopieën van de benodigde documenten (zie meesturen) op naar:

Gemeente Heerde
Postbus 175
8180 AD Heerde

Meesturen

  • situatietekening van de oude en nieuwe situatie
  • plattegrond
  • foto’s van de huidige situatie
  • eventuele doorsnede, voorzien van maten en benamingen