BLITTS

Via het online programma BLITTS beantwoordt u een aantal vragen. U controleert daarmee of uw bouwwerk vergunningvrij is of dat u een vergunning nodig heeft. Het programma wijst u er op als uw bouwplan niet aan de regelgeving voldoet. U heeft dan de mogelijkheid uw bouwplan aan te passen. Zo kunt u er zelf voor zorgen, dat uw bouwplan aan alle eisen voldoet. Ook maakt het programma de tekeningen die voor uw aanvraag nodig zijn. 

U stelt dus zelf uw aanvraag samen. Daarmee legt u de mogelijkheid tot het verkrijgen van een bouwtechnische toets door de gemeente terzijde en neemt u hiervoor zelf de verantwoordelijkheid.

Het eindresultaat is een aanvraag met een positieve beoordeling. De aanvraag wordt direct doorgestuurd naar de gemeente, dat hoeft u zelf niet meer te doen. De gemeente handelt de aanvraag verder af. Door uw voorwerk kan de vergunning sneller worden afgehandeld. 

Als u een aanvraag via BLITTS indient, moet u € 374,- aan leges betalen, hier komen geen andere kosten bij. Voor een verklaring dat uw bouwwerk vergunningsvrij is betaalt u € 50,-.

Terug naar de pagina met informatie over de omgevingsvergunning