Indienen van een conceptaanvraag

Hoe dient u een conceptaanvraag in?

U gaat hiervoor naar www.omgevingsloket.nl, logt in met uw DigiD en vult uw persoonsgegevens en de locatiegegevens in. Daarna kiest u de werkzaamheden en specificeert u deze door op de button
te klikken en de bijbehorende vragen te beantwoorden.  

Als laatste voegt u de bijlagen toe. Belangrijk is dat u de bijlagen zo goed mogelijk benoemd.

U moet minimaal de volgende informatie aanleveren:

  • een gemaatvoerde situatietekening (schaal 1:1000) waarop alle bebouwing is aangegeven, graag op kadastrale ondergrond;
  • gemaatvoerde bouwkundige tekeningen van de plattegrond(en), bestaand en nieuw (schaal 1:100);
  • gemaatvoerde bouwkundige tekeningen van alle gevelaanzichten, bestaand en nieuw (schaal 1:100).

Als uw plan niet in Welstandsvrij-gebied valt:

  • een overzicht van het kleur- en materiaalgebruik;
  • foto’s van de bestaande situatie en omgeving.

Als uw plan niet voldoet aan de regels van het bestemmingsplan:

  • een schriftelijke toelichting waarin de afwijking van het bestemmingsplan gemotiveerd wordt.

Hierna klikt u op de button ‘Vooroverleg’. U kunt nu aangeven waarom u vooroverleg wilt voeren en klikt u op de button ‘Vooroverleg starten’.

Terug naar de hoofdpagina