Samen ontwikkelen

Stel, u hebt een plan. U wilt bijvoorbeeld een nieuwe garage bij uw huis plaatsen, een festival organiseren of samen met buren een speelterrein in de wijk aanleggen.

Of misschien heeft u beroepsmatig een groter plan, zoals het bouwen van een appartementencomplex met zorgfunctie.

In gesprek

Om uw plan van de grond te krijgen, is het belangrijk om in gesprek te gaan met degene die iets van uw plan gaat merken. Uw buurman, bijvoorbeeld of misschien wel de hele buurt. Op die manier wordt uw plan beter en heeft u minder kans op klachten of bezwaren achteraf. In de Omgevingswet wordt hiervoor het woord participatie gebruikt.

Participatie

Participeren betekent meedoen of deelnemen aan planvorming. Participatie zorgt voor meer draagvlak. Het is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet en geldt in principe voor iedereen. De initiatiefnemer (diegene met een idee of plan) bepaalt de manier waarop participatie plaatsvindt. 

Bekijk de animatie Participatie in de Omgevingswet op YouTube.

Gebruik de spelregels

Als gemeente Heerde vinden we het belangrijk dat we onze leefomgeving samen ontwikkelen. Als inwoners met elkaar, maar ook als inwoners samen met de gemeente. Daarom beschrijven we hoe we dit voor ons zien en wat de belangrijkste spelregels zijn. We noemen dit: het participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving. Dus gaat u aan de slag met de voorbereiding voor een vergunningaanvraag? Pak dan deze spelregels er eerst bij.

Participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving (pdf, 271Kb)