Duurzaam Heerde

De gemeente Heerde heeft klimaatbeleid en duurzame ontwikkeling hoog op de bestuurlijke agenda staan. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties neemt de gemeente Heerde de verantwoordelijkheid om binnen enkele decennia energieneutraal te wonen en om ons duurzaam te verbinden aan de toekomst. Het onderwerp duurzaamheid is stevig verankerd in de gemeentelijke plannen en beleidsvisies. Lees meer hierover in het Duurzaamheidsbeleid.

Ook gaat de gemeente Heerde inwoners en ondernemers stimuleren om een bijdrage te leveren een de verduurzaming van onze gemeente. De gemeente Heerde heeft hiervoor vanuit het Rijk een specifieke uitkering gekregen: de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Met deze uitkering kan de gemeente op verschillende manieren inwoners stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen. Voor 2020-2021 staat de verduurzaming van koopwoningen en collectieve inkoopacties voor isolatie en zonnepanelen op de agenda.

Verduurzamen van uw woning

Het komende jaar en in 2021 starten verschillende acties waarmee u als inwoner uw woning kunt verduurzamen. Denk aan kleine (gedrags)maatregelen en slimme tips, isoleren, ventileren en zonne-energie.

Wilt u advies over de verduurzaming van uw woning? Dan kunt u terecht bij het Regionaal Energieloket.

Om al deze duurzame maatregelen te kunnen bekostigen, biedt de gemeente Heerde samen met de provincie Gelderland de ‘Toekomstbestendig wonen lening’ aan. Hierdoor hoeft u niet in één keer een grote investering te doen, en kunt u toch aan de slag. Lees meer over de Toekomstbestendig wonen lening.

Wilt u weten of uw dak geschikt is voor het opwekken van zonne-energie? Bekijk dan de zonatlas.

Gaat u uw woning verkopen of verhuren? Zorg er dan voor dat uw woning een energielabel heeft. Lees meer over het energielabel voor uw woning .

Samen Heerde duurzamer maken

Heerde duurzaam maken moeten we samen doen. De gemeente neemt binnen de grenzen van haar mogelijkheden de verantwoordelijkheid hiervoor. Ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn hierbij nodig. Daarom wil de gemeente Heerde iedereen stimuleren om een bijdrage te leveren en initiatieven te nemen. We zijn blij om te zien dat dit ook al gebeurt.

In 2017 is bijvoorbeeld energiecoöperatie Heerde Energiek opgericht. Dit is een coöperatie van enthousiaste vrijwilligers die onze gemeente duurzamer wil maken. Ze staan ook klaar om met u mee te denken over de verduurzaming van uw woning of buurt. Lees meer over de Energiecoöperatie Heerde Energiek om te kijken wat ze voor u kunnen betekenen.

Ondernemers

Ook voor ondernemers loont het om in duurzaamheid te investeren. De Energieke Regio kan u hierbij helpen. Meer informatie vindt u op de pagina Ondernemer en duurzaamheid.

Schone mobiliteit

De komende tijd gaat Heerde ook meer inzetten op het gebruik van openbaar vervoer en het faciliteren van schone vervoersmiddelen. Als u een elektrische auto bezit kunt een bijvoorbeeld een verzoek indienen voor een openbare laadpaal. Lees meer hierover op de pagina Schone mobiliteit.

Circulariteit

Heerde streeft naar een 100% circulaire economie in 2025. Dit betekent dat we geen restafval meer overhouden en alle grondstoffen hergebruiken. Daar willen we voor gaan en hebben we uw hulp voor nodig. Heerde heeft hiervoor het actieplan ‘Heerde Circulair’ gemaakt. Lees meer hierover op de pagina Heerde Circulair.

Gerelateerde informatie