Duurzaamheidsbeleid

Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente binnen de grenzen van de mogelijkheden haar verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van klimaat en duurzaamheid.  Hierbij wordt gestreefd naar een juist evenwicht tussen menselijk welzijn, natuur & milieu en economische ontwikkeling.

Voorbeeld

Het is belangrijk dat de gemeente daarbij zelf het goede voorbeeld geeft. Zo zijn hoge duurzaamheidseisen gesteld bij de bouw van de nieuwe gemeentewerf, de realisatie van de Brede school Heerde-West en de multifunctionele accommodatie Heerde-Oost.

Verankerd

Daarnaast is het onderwerp duurzaamheid stevig verankerd in de gemeentelijke plannen en beleidsvisies. Ook bij de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte vormt duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Voorbeelden hiervan zijn het toepassen van LED-verlichting in de openbare ruimte en de verduurzaming van het waterafvoersysteem.

Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Heerde is opgenomen in het

Samenwerking

Bij de realisatie van de doelen wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met het maatschappelijk speelveld.

Zo is een subsidieregeling voor woningisolatie opgesteld en probeert de gemeente in overleg met het lokale bedrijfsleven en burgers belangrijke stappen te zetten in de verduurzaming van de samenleving en beperking van het energieverbruik.

Cittaslow

Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Heerde vormt tevens een belangrijke drager voor het internationale keurmerk Cittaslow dat de gemeente Heerde heeft ontvangen. De gemeente heeft dit internationale keurmerk behaald op grond van een aantal specifieke kwaliteiten die te maken hebben met de leefbaarheid van de gemeente.