Regionale Energiestrategie (RES)

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van de Cleantech Regio werken samen aan de Regionale Energie Strategie (RES). In die strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. 

In de Cleantech Regio werkt de gemeente Heerde samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen, de provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Rijn & IJssel.

Ontwerp RES 1.0 Cleantech regio ter inzage

De ontwerp RES 1.0 voor de Cleantech regio is klaar. Van maandag 19 april tot en met maandag 31 mei ligt het ontwerp van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio ter inzage. In die periode kan iedereen die dat wil een inspraakreactie indienen over de ontwerp RES.

Bekijk de ontwerp RES 1.0 voor de Cleantech regio en de informatie over het indienen van een inspraakreactie 

Nederland wil in 2030 totaal 35 Terrawattuur (TWh) duurzame energie op land opwekken. In de ontwerp RES 1.0 biedt de Cleantech Regio aan daarvan 1,07 TWh te produceren. Hiervoor verwachten de overheden ongeveer 15 windmolens, circa 600 hectare land en daken van bedrijven en andere grote gebouwen nodig te hebben, waarvan een deel al gerealiseerd is.

De RES is een visie op hoe en hoeveel duurzame energie de regio kan opwekken. De RES bevat geen concrete plannen voor de bouw van windmolens en de aanleg van zonnevelden.

Omgevingsvisie

De RES heeft ook een link met de omgevingsvisie waar de gemeente aan werkt. De uitkomsten van de RES worden hierin meegenomen. Ook ons lokale uitnodigingskader voor energieprojecten krijgt een plaats in de omgevingsvisie.

Verder lezen

Meer informatie