Ontwerp RES 1.0 Cleantech

Van maandag 19 april tot en met maandag 31 mei ligt het ontwerp van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 inclusief bijlagen voor iedereen ter inzage. De stukken zijn vanaf 15 april onderstaand in te zien en staan op www.cleantechregio.nl/res .

Gedurende de termijn van inzage kan een ieder een inspraakreactie geven op het ontwerp van RES 1.0.

Uw inspraakreactie

Uw inspraakreactie moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten
•    uw naam en adres;
•    datum van indiening;
•    een motivering;
•    uw handtekening.

Alle inspraakreacties worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij de bespreking van de RES 1.0 in september. U kunt uw inspraakreactie ook (mede) richten aan de provincie Gelderland, waterschap Rijn & IJssel of waterschap Vallei en Veluwe, of een van de andere gemeenten.

Uw reactie kunt u sturen

  • Per post naar Postbus 175, 8180 AD Heerde;
  • Per e-mail naar gemeente@heerde.nl;
  • Telefonisch door een afspraak te maken met de heer W. Buiten via (0578) 69 94 94.

Terug naar de hoofdpagina