Schone mobiliteit

De gemeente Heerde wil graag dat mobiliteit schoner en efficiënter wordt.

Dat betekent dat we de komende jaren onder andere meer gaan inzetten op het gebruik van het openbaar vervoer en het faciliteren van schone vervoersmiddelen zoals fietsen en elektrische voertuigen.

Een van de stappen die we als gemeente hierin nemen is het uitbreiden van de mogelijkheden om elektrische auto’s op te kunnen laden.

Als u een elektrisch auto bezit of wilt gaan aanschaffen dan kunt u een verzoek indienen voor een laadpaal in de openbare ruimte als u niet op eigen erf kunt opladen.