Groenstroken en restgronden aankopen

Wij verkopen soms grond. Het gaat dan om overhoeken en restgronden.

De voorwaarden voor de verkoop van gemeentegrond staan beschreven in de notitie Grondzaken 2017 (pdf, 486Kb).

Overhoeken

Een overhoek gemeentegrond die in aanmerking komt voor verkoop is:

  • Een perceeltje openbare ruimte, dat grenst aan het perceel in eigendom van de aanvrager (particulier) en dat vanwege haar karakter en situering geen rol van betekenis speelt bij de ordening van ruimte in een gebied en geen duidelijke openbare functie (meer) vervult.

De gemeente gaat bij de uitgifte van overhoeken gemeentegrond uit van verkoop. Tot verhuur kan incidenteel besloten worden.

Restgronden

Naast overhoeken zijn er ook restgronden. Wilt u meer weten over (de aankoop van) restgronden neem dan contact op met de gemeente.

Aanvraag

U kunt uw aanvraag online indienen Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Wilt u uw aanvraag niet online indienen? Maak dan gebruik van het pdf-formulier Gemeentegrond aankopen (pdf, 54,3Kb).