Herontwikkelingslocaties

In september 2012 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Heerde 2025 vastgesteld. Deze is gebaseerd op het principe van uitnodigingsplanologie. Dit houdt in dat ieder initiatief maatschappelijke meerwaarde moet hebben voor een bepaald gebied.

Als er gemeentelijke locaties beschikbaar zijn die de gemeente wil verkopen, plaatsen wij deze op onze website. In dat geval treft u hieronder de kavelpaspoorten aan voor desbetreffende locaties.

Heeft u interesse of vragen? Neem dan contact op met het verkoopteam.

Locatie(s)

  • Er zijn geen locaties beschikbaar.

Hieronder vindt u algemene informatie over uitnodigingsplanologie: