Buurtbemiddeling

Radiolawaai, blaffende honden, een overhangende boom, pesterijen, stankoverlast. Zomaar enkele zaken die oorzaak kunnen zijn van irritatie onder buren en buurtbewoners, soms oplopend tot diepgaande conflicten. En dat is jammer, want dat gaat ten koste van de leefbaarheid, de gezondheid en het leefplezier. Buurtbemiddeling helpt burenruzies op te lossen.

Wat is buurtbemiddeling?

Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide buren. Zij komen altijd met z’n tweeën en komen niet met oplossingen, maar stimuleren de buren zelf tot een oplossing te komen. Een oplossing waar beide buren tevreden mee zijn. Dit vergroot namelijk de kans op blijvende verbetering.

Buurtbemiddelaars geven geen oordeel en zijn neutraal. Buurtbemiddelaars kunnen u helpen er samen met uw buren uit te komen. Zij gaan eerst met de buren (thuis) apart in gesprek. Als de buren bereid zijn met elkaar om tafel te gaan, gebeurt dat op een neutrale plek. Een buurtbemiddelaar heeft geheimhoudingsplicht.

Buurtbemiddeling inschakelen

Inwoners die een conflict of probleem (dreigen te) hebben met buurtbewoners, kunnen zich aanmelden voor buurtbemiddeling. Ook kerken, de politie en andere organisaties kunnen inwoners aanmelden voor buurtbemiddeling. De hulp is gratis, maar er wordt wel verwacht dat deelnemers meedenken over een acceptabele oplossing voor beide buren.

Werkwijze buurtbemiddeling

Nadat u of iemand anders uw conflict heeft gemeld bij buurtbemiddeling, gemeente Heerde, woningcorporatie Triada of politie, beoordeelt de coördinator in afstemming met gemeente Heerde en Woningcorporatie Triada of het probleem door bemiddelaars opgelost kan worden. Er wordt op basis van de situatie een team van twee bemiddelaars opgesteld. De buurtbemiddelaars zoeken contact met de betrokken partijen en gaan met hen in gesprek.

Als beide partijen bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan, wordt er een bemiddelingsgesprek op neutraal terrein gepland. In het gesprek worden wensen voor verbetering uitgesproken en concrete afspraken (desgewenst op papier) gezet. Na ongeveer zes weken vindt er nazorg plaats. De bemiddelaars nemen contact op met beide buren om te horen of de gemaakte afspraken goed verlopen. Soms is een vervolggesprek nodig. Als het conflict niet te bemiddelen is, verwijst de coördinator door naar een andere organisatie.

Buurtbemiddeling niet voor elke situatie

Buurtbemiddeling is niet geschikt als er sprake is van een strafbaar feit, zoals mishandeling, buitensporige agressie of drugsgebruik. Ook in gevallen van alcoholgebruik, crisissituaties binnen één familie en onenigheid met instanties is buurtbemiddeling niet geschikt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over buurtbemiddeling op www.buurtbemiddelingheerde.nl (deze website is binnenkort beschikbaar).

Voor vragen, advies of het melden van een conflict kunt u contact opnemen met coördinator Hettie Schoonhoven via telefoonnummer 06-83603862. Mailen kan ook naar info@sb-support.nl.

‘De oplossing is soms zo simpel.’

Het project Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd volgens de methode van het landelijk project Buurtbemiddeling van het CCV (Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid).