Kap risicovolle bomen

De gemeente Heerde gaat 255 bomen kappen. Deze bomen vormen een risico voor de veiligheid. Dit bleek bij de controle van afgelopen jaar, waarbij naar de gezondheid en veiligheid van de bomen werd gekeken. Zo’n controle laten we elke 4 jaar uitvoeren.

In de kaplijst kunt u bekijken in welke straten de betreffende bomen staan. Ook staat er informatie over bijvoorbeeld de boomsoort.

Op de kaarten kunt u een nauwkeurigere locatie van de betreffende bomen opzoeken. De blauwe punten zijn de te kappen bomen.

Door de hoeveelheid informatie is het lastig om de inhoud van de pdf-bestanden duidelijk weer te geven. U moet in ieder geval inzoomen om de blauwe punten te kunnen bekijken. Om het document leesbaar te houden, is Wapenveld-Noord in een apart document geplaatst.

Op de plekken waar dit mogelijk is planten we nieuwe bomen om de gekapte bomen te vervangen. Dit gebeurt dan dit najaar of volgend jaar.