Huis verhuurd? Zorg dat er geen hennep in komt!

Is de verhuurder strafbaar voor de aanwezigheid van een hennepplantage als hij zijn huurder niet genoeg controleert? In de praktijk weet de verhuurder vaak van niets, totdat de politie optreedt. Kunt u als verhuurder echt in de problemen komen als u onbekend bent met het wangedrag van uw huurder? Wat kunt u doen om problemen zo veel mogelijk te voorkomen?

Sinds 1 maart 2015 is de Opiumwet gewijzigd en zijn handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt strafbaar gesteld. Degene die weet dat bepaalde voorbereidingsmiddelen bestemd zijn voor het telen van hennep is strafbaar; dat verbaast niet.

Het opmerkelijke is dat deze strafbaarstelling ook geldt voor degene die niet weet, maar ernstige reden heeft om te vermoeden dat bijvoorbeeld het gehuurde pand gebruikt wordt voor deze doeleinden. Waar de grens precies ligt, is niet altijd duidelijk. Hoe snel moet u er rekening mee houden dat met uw pand (woning of schuur/loods) een bijdrage wordt geleverd aan de productie van drugs of de voorbereiding daarvan? 

De strafbaarstellingen zijn ruim: alles van het aansluiten van elektra tot en met het verhuren van een pand kan onder de omschrijving vallen. De wetgever omschrijft het als situaties waarin het niet anders kan zijn dan dat de betrokkene zich bewust is geweest van de criminele bestemming van de voorbereidingsmiddelen.

Als verhuurder heeft u niet de verplichting om een potentiële huurder volledig door te lichten: zo ver wilde de wetgever niet gaan. Maar van een verhuurder mag wel enige vorm van onderzoek en opmerkzaamheid verwacht worden, ook afhankelijk van het huurobject. Er zal een verschil zijn tussen verhuurders van woonruimte en verhuurders van bijvoorbeeld afgelegen loodsen, waar weinig sociale controle is. Binnen andere rechtsgebieden gelden al bepaalde controlenormen: die geven enige houvast.

Bestuursrechtelijke aansprakelijkheid: kosten van ontmanteling

Het is mogelijk dat de hennepplantage of het drugslaboratorium (onder de noemer spoedbestuursdwang) wordt ontmanteld door de lokale overheid, wanneer direct ingrijpen vereist is. De kosten daarvan kunnen ten laste van u als verhuurder worden gebracht wanneer u bestuursrechtelijk als overtreder wordt aangemerkt. 

Een in de huurovereenkomst opgenomen verbod om een hennepkwekerij aan te leggen is niet voldoende. Volgens vaste rechtspraak is aan deze verplichting doorgaans wel voldaan als bijvoorbeeld aantoonbaar van te voren goed gecontroleerd is wie de huurder is, er geen aanwijzingen zijn van niet normaal gebruik en als er bijvoorbeeld tussentijds periodieke controles door u als verhuurder in het pand zijn geweest.
Zorg dus voor goede documentatie vooraf en houd een dossier bij van eventuele klachten en periodieke controles bij het gehuurde.

Aansprakelijkheid voorkomen? Vooraf onderzoek doen en daarna niet wegkijken!

Aandachtspunten voor de verhuurder:

  • Misschien wel het belangrijkste: onderneem actie op aanwijzingen uit de omgeving tijdens de huur. Voor de zekerheid kunt u een recht op periodieke inspecties bedingen. Het is wel belangrijk dat u die controles dan ook echt uitvoert en documenteert!
  • Vraag bij het aangaan van de overeenkomst om een uittreksel uit de Brp (dat heette vroeger GBA) en/of KvK dan wel eis vooraf en controleer achteraf of de huurder zich ook bij de gemeente laat inschrijven (en is de ingeschrevene wel de huurder/bewoner);
  • Wees alert op de juistheid van de door de huurder verstrekte informatie: controleer bijvoorbeeld of uw contactpersoon en de ondertekenaar degene is die op het huurcontract staat; Neem in het contract op dat deze huurder de woning bewoont en niet iemand anders. Neem geen genoegen met kopieën van ID-bewijzen of andersoortige kopieën zoals loonstroken of bankafschriften. Eis dat u de originelen ziet en/of zelf kopieën maakt van die originelen.
  • Accepteer geen contante betalingen.
  • Laat de huurder zoveel mogelijk zelf regelen met nutsbedrijven: zorg voor een eigen aansluiting op het energienet;
  • Wees alert op indicatoren tijdens de huur: klachten uit de omgeving over geur-, geluids- of warmteoverlast, activiteiten op vreemde tijdstippen, een altijd sneeuwvrij dak of een hoge elektriciteitsrekening. 

Terug naar de hoofdpagina