Monument, aanwijzing

Wanneer u een gebouw of terrein wilt laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument, kunt u dit bij de gemeente aanvragen. Er wordt dan gekeken of het gebouw of terrein belangrijk is voor de gemeente. De gemeente kijkt naar:

  • de schoonheid
  • de wetenschappelijke waarde
  • de cultuurhistorische waarde

Wanneer het gebouw of terrein op de gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst, gelden er meer regels. U heeft bijvoorbeeld voor het verbouwen van een monument vaak een omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie kunt u kijken bij Verbouwen, herstellen of aanpassen van monumenten.

Neem bij vragen of opmerkingen contact op met de gemeente.

Meer informatie