Rioolonderhoud

Heeft u bij uw perceel last van een rioolverstopping of slecht functionerende afvoer, dan moet u zelf eerst het controleputje (huis aansluitputje) op of nabij de erfgrens opgraven.

Heeft u bij uw perceel last van een rioolverstopping of slecht functionerende afvoer, dan moet u zelf eerst het controleputje (huis aansluitputje) op of nabij de erfgrens opgraven.

Buiten of binnen uw erf

Als hieruit blijkt dat de verstopping zich buiten uw erf bevindt (het putje staat dan vol water), kunt u dit bij de gemeente melden. De storing wordt dan zo gauw mogelijk verholpen.

Bevindt de verstopping zich op uw erf (er staat dan geen of weinig water in het putje), dan moet u dit zelf op (laten) lossen. Dit kan bijvoorbeeld door een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Gegevens over de ligging van het controleputje kunt u opvragen bij de servicelijn van de gemeente Heerde.

In het buitengebied

Woont u in het buitengebied en is uw perceel aangesloten op drukriolering, dan kunt u voordat u het controleputje gaat opgraven, kijken of de lamp van het nabijgelegen rioolgemaal brandt.

Ook kunt u informeren bij uw buren of zij problemen hebben met de afvoer van het afvalwater. Mogelijk worden de problemen dan veroorzaakt door een defect aan het gemaal of een blikseminslag. U kunt deze storing dan doorgeven aan de gemeente of het storingsnummer bellen dat op de kast staat.

Melden storingen

Storingen kunt u op werkdagen tijdens kantooruren op onderstaande manieren melden bij de gemeente Heerde:

Buiten kantooruren kunt u storingen ook doorgeven aan de firma EMKA, via telefoonnummer (0578) 69 50 30.

Voorkomen van problemen

Aangezien het klimaat verandert en woongebieden steeds meer groeien, is het belangrijk dat de gemeente, bewoners en bedrijven goed omgaan met het water in de gemeente. Zo voorkomen we samen schade en ziektes en zorgen we dat waterbeheer betaalbaar blijft. Lees op de website www.riool.info wat u kunt of moet doen om goed te zorgen voor afvalwater, regenwater en grondwater.

Meer informatie