Rioolonderhoud

Heeft u bij uw perceel last van een rioolverstopping of slecht functionerende afvoer, dan moet u zelf eerst het controleputje (huis aansluitputje) op of nabij de erfgrens opgraven.

Heeft u bij uw perceel last van een rioolverstopping of slecht functionerende afvoer, dan moet u zelf eerst het controleputje (huis aansluitputje) op of nabij de erfgrens opgraven.

Buiten of op uw erf

Als hieruit blijkt dat de verstopping zich buiten uw erf bevindt (het putje staat dan vol water), kunt u dit bij ons melden. De storing wordt dan zo gauw mogelijk verholpen.

Bevindt de verstopping zich op uw erf (er staat dan geen of weinig water in het putje), dan moet u dit zelf op (laten) lossen. Dit kan bijvoorbeeld door een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Gegevens over de ligging van het controleputje kunt u bij ons opvragen. 

In het buitengebied

Woont u in het buitengebied en is uw perceel aangesloten op drukriolering, dan kunt u voordat u het controleputje gaat opgraven, kijken of de lamp van het nabijgelegen rioolgemaal brandt.

Ook kunt u informeren bij uw buren of zij problemen hebben met de afvoer van het afvalwater. Mogelijk worden de problemen dan veroorzaakt door een defect aan het gemaal of een blikseminslag. U kunt deze storing dan aan ons doorgeven of het storingsnummer bellen dat op de kast staat.

Hoe kunt u een storing melden?

Storingen kunt u op werkdagen tijdens kantooruren telefonisch bij ons melden: (0578) 69 94 94.

U kunt uw melding ook online doen.

Melding doen

Buiten kantooruren kunt u storingen ook doorgeven aan de firma EMKA, via telefoonnummer (0578) 69 50 30.

Meer informatie