Archeologische beleidskaart

Aan de hand van de beleidskaart kan de gemeente beoordelen of er bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en nieuwe bestemmingsplannen een archeologisch onderzoek nodig is.

Zorgvuldig omgaan met erfgoed

Als een plangebied op de kaart een lage archeologische verwachting heeft, zal onderzoek doorgaans niet nodig zijn. Maar waar een hoge verwachting geldt en archeologische informatie ontbreekt, moet doorgaans eerst een onderzoek plaatsvinden.

De kaart maakt het dus mogelijk om zorgvuldig om te gaan met ons erfgoed en geeft duidelijkheid over de onderzoeksplicht. Archeologische informatie wordt ook via regels in bestemmingsplannen opgenomen. De bijlagen staan onderaan deze pagina.

Vaststelling in gemeenteraad

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 16 april 2012 besloten de archeologische beleidskaart Heerde (pdf, 2,68MB) vast te stellen, gelet op het bepaalde in de artikelen 38a, 39, 40 en 41 van de Monumentenwet 1988.