Vanwege de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden is de website op woensdagavond 25 november vanaf 17.30 uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera). Excuses voor het ongemak.

Streekplanuitwerking functieverandering Regio Noord-Veluwe 2007

Het doel van de streekplanuitwerking is om via hergebruik en/of functieverandering van vrijgekomen of vrij te komen agrarische bedrijfsgebouwen de leefbaarheid in het landelijk gebied te verhogen.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Streekplanuitwerking functieverandering Regio Noord-Veluwe 2007 05 september 2013, pdf, 999kB