Bestemmingsplannen

Met een bestemmingsplan legt de gemeente de definitieve bestemming van gronden en gebouwen vast. Via een bestemmingsplan wordt dus geregeld waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: de voorschriften, een toelichting en één of meerdere kaarten. De juridische kracht komt voort uit de voorschriften en de plankaart. Op de plankaart wordt de precieze bestemming aangegeven. De voorschriften geven de regels die aangehouden moeten worden voor die bestemming. De toelichting is ervoor om de bedoeling van het plan te verduidelijken.

Bestemmingsplannen bekijken

Bestemmingsplannen De Kolk en Bovenkamp kunt op onze website bekijken. De overige geldende bestemmingsplannen kunt bekijken op ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplannen bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl

Als de gemeente een nieuw bestemmingplan opstelt of een bestemmingsplan aanpast, wordt het bestemmingsplan gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl, op deze website (onder plannen in voorbereiding) en in de Schaapskooi. 

Bestemmingsplannen in voorbereiding bekijken

Attenderingsservice

U kunt zich abonneren op de attenderingsservice. Hierdoor blijft u op de hoogte van de nieuwe ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan opvragen

U kunt een kopie van een bestemmingsplan online opvragen.