Bestemmingsplannen

Met een bestemmingsplan legt de gemeente de definitieve bestemming van gronden en gebouwen vast.

Het bestemmingsplan geeft regels voor allerlei zaken, zoals huizen, straten, winkels, fabrieken en bossen.

Rechten en plichten

Het bestemmingsplan is het enige plan dat rechten en plichten vastlegt met betrekking tot de ruimtelijke ordening. Het plan regelt waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan.

Iedereen is dan ook aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf. Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: de voorschriften, een toelichting en één of meerdere kaarten.

Geldende plannen en plannen in voorbereiding

Als een bestemmingsplan wordt herzien, wordt daarvoor een procedure gevolgd. Hierbij wordt het bestemmingsplan een aantal keer ter inzage gelegd. Hierop kan gereageerd worden en soms wordt ook een inloopavond georganiseerd.

Deze bestemmingsplannen in voorbereiding kunt u op deze website bekijken. Daarnaast is er een overzicht van geldende bestemmingsplannen.

Plankaart

De juridische kracht komt voort uit de voorschriften en de plankaart. Op de plankaart wordt de precieze bestemming aangegeven. De voorschriften geven de regels die aangehouden moeten worden voor die bestemming. Er zijn allerlei soorten regels mogelijk over bijvoorbeeld de locatie waar gebouwd mag worden, de hoogte van het bouwwerk, de manier waarop de grond en de opstallen gebruikt mogen worden. De toelichting is ervoor om de bedoeling van het plan te verduidelijken.

Plannen inzien

U kunt bestemmingsplannen inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Een aantal bestemmingsplannen kunt u ook op onze website bekijken: