Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u mogelijk geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Buitengebied Oost

De gemeenteraad heeft op 17 juni 2013 bestemmingsplan Buitengebied Oost vastgesteld. Globaal heeft dit bestemmingsplan betrekking op de gronden ten oosten van de hoogwatergeul inclusief de uiterwaarden.

De bestanden vindt u onderaan deze pagina. Scroll hiervoor naar beneden.