Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Wilt u toch iets regelen? Neem dan contact met ons op. Lees meer in het nieuwsbericht.

De Kolk

Het bestemmingsplan De Kolk voorziet in de uitbreidingswijk De Kolk te Wapenveld.

Het plangebied is gelegen ten oosten van de woonwijk De Ossenkamp en wordt globaal begrensd door de Rietkamp, Kerkstraat en Werverweg.

Het plan maakt een woningbouwprogramma mogelijk met in totaal ongeveer 106 woningen.

De bestanden vindt u onderaan deze pagina. Scroll hiervoor naar beneden.