Heerde-Dorp

Het college van Heerde maakt bekend dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 12 november 2009 het door de gemeenteraad in de vergadering van 30 maart 2009 vastgestelde bestemmingsplan Heerde-Dorp, gedeeltelijk hebben goedgekeurd.

Goedkeuring is op verzoek van de gemeente onthouden aan de plankaart voor wat betreft de percelen Terpweg 44 en Vosbergerweg 2. Dit vanwege het handhaven van bestaande rechten.

De bestanden vindt u onderaan deze pagina. Scroll hiervoor naar beneden.