Heerde-Dorp Brede School Heerde-West (& 1e herziening)

De gemeenteraad heeft op 18 april 2011 het bestemmingsplan Heerde Dorp (Brede School Heerde West) gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan op 18 april 2011 de volgende wijziging aangebracht: de bij recht toegestane bebouwde oppervlakte is ingeperkt tot maximaal 4.350 m2.

1e herziening

Op 1 februari 2016 heeft de gemeente raad de 1e herziening van het bestemmingsplan Heerde Dorp (Brede School Heerde West) vastgesteld. Doel van deze herziening is het beperken van de mogelijkheden voor de bouw van bouwwerken, geen gebouw zijnde binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’. Op deze wijze kan een deel van de planschade als gevolg van het oorspronkelijke bestemmingsplan 'anderszins verzekerd’ worden.

Het betreft enkele ondergeschikte wijzigingen om de bouwmogelijkheden rondom de huidige bebouwing in te perken. Het bestemmingsplan Heerde Dorp, Brede School Heerde West, 1e herziening is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.