Plannen in voorbereiding

Een overzicht van de bestemmingsplannen en ontwerpbesluiten die momenteel online ter inzage liggen.

Vastgesteld bestemmingsplan en besluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder Zwolseweg 50