Plannen in voorbereiding

Als een bestemmingsplan wordt herzien, wordt het een aantal keer ter inzage gelegd. Hierop kunt u reageren en soms wordt ook een inloopavond georganiseerd.