Omgevingsvergunning Motorsportvereniging Noord Oost Veluwe, Kamperweg 78c

Het college van Heerde heeft een omgevingsvergunning verleend voor het perceel Kamperweg 78c in Heerde. Met deze omgevingsvergunning wordt het mogelijk gemaakt dat er meer motorrijders tegelijk op de circuits kunnen rijden en worden de tijden waarbinnen motorcross-activiteiten plaats mogen vinden flexibeler gemaakt.

U kunt de stukken inzien

Dat kan van 17 mei 2023 tot en met 27 juni 2023 op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde, Eperweg 5 in Heerde. U moet daarvoor wel een afspraak maken. U kunt de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken in diezelfde periode ook hieronder inzien:

Dien een beroep in bij de rechtbank als u het hier niet mee eens bent

Dit kunt u doen als u op tijd een geldige zienswijze hebt ingediend, of als u belanghebbende bent. U kunt een beroepschrift indienen bij:
Rechtbank Gelderland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM te Arnhem

U moet het beroep indienen binnen 6 weken na de dag dat het besluit ter inzage is gelegd. Wilt u meer informatie hierover? Ga dan naar www.heerde.nl/beroep.