Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp-vvgb Zonnepark nabij Heerderstrand (Ossenbergweg)

Het college van B&W Heerde maakt bekend dat ter inzage ligt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp- verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het realiseren van een zonnepark op de parkeerplaats van het Heerderstrand in Heerde, Ossenbergweg ongenummerd in Heerde, planidentificatienummer: NL.IMRO.0246.866BUWHSTRAND-ON01. 

Het college van B&W maakt verder bekend dat zij van plan is de gevraagde omgevingsvergunning voor een periode van 25 jaar te verlenen. 

Inzagetermijn

U kunt de stukken inzien van 14 juli 2021 tot en met 24 augustus 2021. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat vanaf genoemde datum ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.866BUWHSTRAND-ON01). De stukken zijn daarnaast op deze pagina in te zien, aan de rechterkant onder Bijlagen.

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij het college van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via Marco Lipke of Wouter Buiten, (0578-699494).