Ontwerpbestemmingsplan Bonenburgerlaan 48 Heerde

Het college van Heerde maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Bonenburgerlaan 48 Heerde met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Met het bestemmingsplan wordt de huidige bestemming “Bedrijf” gewijzigd in de bestemming “Wonen” en “Tuin”, waarbij de mogelijkheid ontstaat om op het perceel twee appartementengebouwen met respectievelijk 18 en 12 appartementen, parkeerplaatsen en bergingen te realiseren. 

Inzagetermijn

U kunt de stukken inzien van 20 september tot en met 1 november 2022. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur op afspraak in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat vanaf genoemde datum ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.423HDEBonenb48-ON01) en is hieronder te bekijken.

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via J. van Dijk (0578 - 69 94 94).