Ontwerpbestemmingsplan Smeestraat 7 Veessen

Het college van Heerde heeft het ontwerpbestemmingsplan Smeestraat 7 Veessen ter inzage gelegd, met de daarbij horende stukken. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht.

Met het ontwerpbestemmingsplan wordt de bouw van een twee-onder-een-kapwoning juridisch en ruimtelijk geregeld.

U kunt de stukken inzien

Dat kan van woensdag 20 september 2023 tot en met dinsdag 31 oktober 2023 op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde, Eperweg 5 in Heerde. U moet daarvoor wel een afspraak maken. U kunt het bestemmingsplan in diezelfde periode ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.309HVVBPSmee7-ON01) en hieronder bekijken:

U kunt tot en met dinsdag 31 oktober 2023 uw zienswijze geven

Dit kunt u op 3 manieren doen:

  • U stuurt een brief naar de gemeenteraad (Postbus 175, 8180 AD Heerde)
  • U dient uw zienswijze in via www.heerde.nl/zienswijze
  • U geeft uw zienswijze in een gesprek. Voor een afspraak hiervoor kunt u bellen met Janina van Dijk, via 0578 – 69 94 94