Ontwerpbestemmingsplan Stationsstraat 9-11 Heerde

Het college van Heerde maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Stationsstraat 9-11 Heerde met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Met het bestemmingsplan wordt de huidige bestemming “Bedrijf” gewijzigd in de bestemming “Wonen”, waarbij de mogelijkheid ontstaat om op het perceel een appartementengebouw met 16 appartementen, parkeerplaatsen en bergingen te realiseren. 

Inzagetermijn

U kunt de stukken inzien van 31 maart tot en met 11 mei 2021. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat vanaf genoemde datum ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.420HDEBPStations9-ON01) en is onderstaand te bekijken.

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via Jop van der Wee, (0578-699494).