Ontwerpbestemmingsplan Veldweg 9 Heerde

Het college van Heerde heeft het ontwerpbestemmingsplan Veldweg 9 Heerde ter inzage gelegd, met de daarbij horende stukken. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht.

Met het ontwerpbestemmingsplan wordt het bieden van ruimte voor de bouw van 1 nieuwe woning juridisch en ruimtelijk geregeld.

U kunt de stukken inzien

Dat kan van woensdag 6 september 2023 tot en met dinsdag 17 oktober 2023 op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde, Eperweg 5 in Heerde. U moet daarvoor wel een afspraak maken. U kunt het bestemmingsplan in die periode ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.620ONTBPVeldweg9-ON01) en hieronder bekijken:

U kunt tot en met dinsdag 17 oktober 2023 uw zienswijze geven

Dit kunt u op 3 manieren doen:

  • U stuurt een brief naar de gemeenteraad (Postbus 175, 8180 AD Heerde)
  • U dient uw zienswijze in via www.heerde.nl/zienswijze
  • U geeft uw zienswijze in een gesprek. Voor een afspraak hiervoor kunt u bellen met Wim Boeree, via 0578 – 69 94 94