Ontwerpbestemmingsplan “Wapenveld-Dorp, MFA Hof van Cramer en appartementen”

Het college van Heerde maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Wapenveld-Dorp, MFA Hof van Cramer en appartementen” met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een multifunctionele accommodatie en een appartementengebouw mogelijk in het centrum van de kern Wapenveld.

Inzagetermijn

U kunt de stukken van 21 september tot en met 2 november 2022 inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.219MFAHvCramer-ON01) en is hieronder te bekijken.

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via M. Korte, 0578 - 69 94 94.