Ontwerpwijzigingsplan Natuurontwikkeling Klooster Hulsbergen

Het college van Heerde heeft het ontwerpwijzigingsplan Natuurontwikkeling Klooster Hulsbergen ter inzage gelegd, met de daarbij horende stukken. Met het ontwerpwijzigingsplan wordt de natuurontwikkeling juridisch en ruimtelijk geregeld. 

U kunt de stukken inzien

Dat kan van woensdag 9 november 2022 tot en met dinsdag 20 december 2022 op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde, Eperweg 5 in Heerde. U moet daarvoor wel een afspraak maken.

U kunt het bestemmingsplan in diezelfde periode ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.917BUOWWERVERDIJK-ON01) en het bestemmingsplan is hieronder in te zien:

U kunt tot en met dinsdag 20 december 2022 uw zienswijze geven

Dat kunt u op 3 manieren doen:

  1. u stuurt een brief naar de gemeenteraad (Postbus 175, 8180 AD Heerde), 
  2. u dient uw zienswijze in via www.heerde.nl/zienswijze;
  3. u geeft uw zienswijze in een gesprek. Voor een afspraak kunt u bellen met Janina van Dijk, via 0578 - 69 94 94.